25 th


Sep 2021

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Praktycznie każdy w życiu chociaż raz ma do czynienia z procesem dziedziczenia, czyli przejmowania własności osoby zmarłej lub takiej, która przeniosła do niej prawa na innego człowieka. Do sporów nie dochodzi z reguły, jeżeli wszystko udokumentowane jest odpowiednim dokumentem, przykładowo testamentem. Jednakże w przypadku spraw nagłych spadek przejawiający dużą wartość staje się z reguły obiektem sporów, nawet wewnątrz jednej rodziny. Wówczas pieczę nad postępowaniem spadkowym winna sprawować dobra kancelaria adwokacka Zielona Góra.

Być może w wyniku jej działań do porozumienia dojdzie nawet poza sądem, chociażby w ramach postępowania mediacyjnego, a wyrok będzie tylko potwierdzeniem wcześniejszych ustaleń wszystkich stron. To optymalne rozwiązanie, lecz żąda ono porządnej woli od każdego zainteresowanego spuścizną, co nie zawsze ma miejsce. Wtedy radca prawny Zielona Góra powinien ubiegać się o sprawiedliwy podział całości, a jeżeli jest to niemożliwe — o stosowną rekompensatę pieniężną. Często w takich sprawach negatywne emocje, związane z utratą bliskiej osoby biorą górę i racjonalne myślenie schodzi na boczny tor. Najistotniejsze będzie zachowanie chłodnej głowy oraz empatyczna, ludzka postawa.

Zobacz: https://kancelaria-adwokacka.net.pl